Huurder - algemeen

 

Wie een sociale woning wilt huren, moet uiteraard eerst een contract* ondertekenen. Je krijgt een berekening van de huurprijs en de eventuele huurlasten mee. Op datzelfde moment regelen wij samen met jou ook de waarborg en de plaatsbeschrijving. Voor de verzekering van je persoonlijke spullen, zorg je zelf.

 

Tijdens deze plaatsbeschrijving maken wij een document over de staat van je nieuwe woning op. Dit gebeurt opnieuw wanneer je je huur beëindigt.

Zijn er herstellingen nodig tijdens de periode dat je in de woning woont, dan moet je ons daarvan verwittigen. Sommige herstellingen moeten wij betalen, andere herstellingen moet je dan weer zelf betalen.

Heb je een wagen, dan kan je je laten inschrijven voor een garage of standplaats.

*VERMIJD DOMICILIEFRAUDE :

als huurder van een sociale huurwoning moet je bij aanvang van je contract jouw domicilieadres op het adres van je sociale woning laten zetten. Dat kan je aanvragen bij de dienst bevolking. 

Wij checken dit.

Als huurder heb je ook de verplichting de sociale huurwoning zelf "daadwerkelijk te bewonen" (art.6.20 eerste lid 1° Vlaamse Codex Wonen).

Wanneer je dus niet in de huurwoning woont, dan pleeg je ook een contractuele wanprestatie.  

Deze wanprestaties zijn zo ernstig dat de huurovereenkomst op onze vraag kan gestopt worden in jouw nadeel.

Wanneer iemand anders ook zijn hoofdverblijfplaats heeft in jouw huurwoning, dwz dat die persoon er zijn domicilieadres heeft of er daadwerkelijk langer woont , de zgn.  duurzame bijwoners,  dan moeten wij dat ook weten (art. 6.20 tweede lid Vlaamse Codex Wonen). Wanneer wij dit zelf bij een controle vaststellen en je hebt het niet aangegeven, dan is dit ook een wanprestatie die kan leiden tot het stopzetten van je contract. Je mag ook niemand laten bijwonen als je daardoor teveel personen in je woning laat wonen.

Wanneer het niet bewonen van jouw sociale woning of het niet aangeven van duurzame bijwoners een vermoeden schept dat dit gebeurt om bewust onterechte voordelen te genieten, dan onderzoeken wij of laten we onderzoeken of er domiciliefraude is. Dan kan niet enkel jouw contract worden ontbonden, maar dan kunnen ook de onterecht genoten voordelen teruggevorderd worden en kan je een zware boete krijgen. Wij werken hiervoor samen met de toezichthouder, de politie, het arbeidsauditoraat , ...

Zorg er dus voor dat je in orde bent !