Huur beëindigen


Als huurder kan je het contract zelf beëindigen. Je kan dit op twee manieren doen: ofwel kom je langs op het kantoor en geef je je opzeg aan het loket, ofwel stuur je met de post een aangetekende brief naar het kantoor. In beide gevallen krijg je een schriftelijke bevestiging van je opzeg.

Wil je zelf een opzegbrief schrijven, dan moet je de volgende zaken vermelden:

  • je naam
  • het adres van de woning die je verlaat
  • de datum waarop je opzeg geeft
  • de datum waarop je contract dan eindigt
  • je nieuwe adres
  • je handtekening
  • de vermelding dat het om de opzeg van je woning gaat

 

Let op!

  • heb je een partner en jullie willen allebei verhuizen, dan is het belangrijk dat ook je partner de opzegbrief ondertekent
  • je (meerderjarige) kinderen kunnen je contract nooit overnemen

Een gewone opzegperiode is altijd 3 maanden en gaat in op de eerste dag van de nieuwe maand die volgt op de dag dat je de woning opzegt.

Bijvoorbeeld: stuur je ons een opzegbrief op 13 januari, dan begint de opzegperiode van drie maanden te lopen vanaf 1 februari. Het werkelijke einde van het contract valt dan drie maanden later, op 30 april.

Tijdens deze opzegperiode blijf je verantwoordelijk voor de woning die je huurt. Je moet tot het einde van de opzegperiode huur betalen en minstens tweemaal per week moet je kandidaat-huurders toelaten je  woning te laten bezichtigen. Je kan de opzegperiode laten inkorten als je je oude huurwoning sneller kan verlaten én als de nieuwe huurders vroeger in je woning kunnen intrekken.

Aan het einde van de opzegperiode neem je contact op met de technische dienst voor een uitgaande plaatsbeschrijving.

De opzegperiode duurt 1 maand in het geval van overlijden van de langstlevende hoofdhuurder of wanneer die hoofdhuurder in een rust- en verzorgingstehuis, een woonzorgcentrum of een instelling voor personen met een handicap opgenomen wordt. In het eerste geval moeten wij beschikken over een overlijdensattest, in het tweede geval volstaat een bevestiging van de opname in de instelling, ondertekend door de directie ervan.

Verhuis je naar een andere woning van De Gentse Haard, dan krijg je een opzeg van 1 maand voor je oude huurwoning. Na de opzeg van de oude woning eindigt het oude contract en begint het nieuwe te lopen.  Je krijgt daarvoor een uitnodiging om je nieuwe contract op kantoor te komen ondertekenen. Op de dag van de ondertekening krijg je dan een uitgaande plaatsbeschrijving voor de oude huurwoning en een ingaande voor de nieuwe.