Huurprijs

Hoe wordt je huurprijs berekend? 

De berekening van je huurprijs is sinds 1 januari 2020 grondig gewijzigd.  

Het bedrag dat je maandelijks betaalt, bestaat uit drie delen:

  • de huurprijs
  • het voorschot op de huurlasten, water en/of gas (als je in een appartement of woning met een collectieve teller woont)
  • de bijdrage voor de brandverzekering

Soms komt er nog een vierde bij, als je een garage of een staanplaats voor de wagen huurt.

In een voorbeeld (21,6kB) van de berekening zie je waaruit het maandelijks te betalen bedrag bestaat.

Ieder jaar opnieuw berekenen wij  je huishuur. Je inkomen bepaalt samen met de marktwaarde van je woning, je gezinssituatie en voor sommige woningen of appartementen een energiecorrectie,  je huurprijs. 

Het is mogelijk om je huurprijs in de loop van het jaar te laten aanpassen.

Huurprijsherziening

Voor een huurherziening hebben we van alle inwonenden een officieel attest van de RVA, van een andere uitbetalingsinstelling of van de werkgever nodig, dus niet alleen van de persoon van wie het inkomen gedaald is.

Je moet ons die inkomsten volledig bezorgen; een rekeninguittreksel is niet voldoende.

Je  bezorgt ons dus niet enkel voor de persoon die een lager inkomen heeft, maar voor iedereen, de inkomsten voor de 3 laatste maanden.

Heb jij of iemand van de inwonenden geen inkomsten, dan moet ook  de “verklaring geen inkomsten” ingevuld en ondertekend aan ons bezorgd worden.

Pas wanneer wij al die info hebben, kunnen we berekenen of je recht hebt op een vermindering =>  wanneer dat nieuwe, totale inkomen meer dan 20% lager ligt dan het totale inkomen waarop we jouw gewone huurprijs berekend hebben, kan jouw huur verminderd worden.

Wij houden je dan op de hoogte.”