Verzekeringen


In het huurcontract staat:

“De verhuurder sluit een omnium brandverzekering af die een clausule van afstand van verhaal op de huurder bevat en waarin het verhaal van derden is uitgebreid ten voordele van de huurders.

De huurder verbindt zich ertoe zijn inboedel te laten verzekeren.”

Dat wil zeggen dat wij of anderen afzien van ons recht om jou als huurder aan te spreken wanneer je verantwoordelijk bent voor een brand. Je bent op deze manier automatisch door onze brandverzekering gedekt. 

Let op:

1/ deze uitbreiding is beperkt. Het moet om een ongeluk gaan. Als er vastgesteld wordt dat het de huurder is die door zijn of haar eigen fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid, schade berokkent aan een ander, dan is de huurder niet verzekerd. Wilt de huurder dit risico ook dekken, dan sluit hij of zij een familiale verzekering af.

2/ je moet als huurder wel zelf jouw eigen inboedel  verzekeren. Dat zijn  al jouw  “roerende goederen”  die in de woning staan (meubels, bedden, kasten, tv, radio, keukengerief, …). Jouw eigen spullen dus.

De brandverzekering voor jouw inboedel is verplicht. De familiale verzekering niet, maar wordt wel aangeraden. Als huurder ben je vrij om te kiezen bij welke makelaar je een verzekering afsluit.