Waarborg

 

Er zijn verschillende manieren om de waarborg voor je woning te betalen.

 

Je kan ervoor kiezen om de volledige waarborg zelf te betalen, in één keer. Om de waarborg te berekenen, worden er twee maanden basishuur aangerekend met een maximum van €1.010. Deze waarborgsom wordt op een geblokkeerde rekening bij de VMSW gezet.

Je kan er ook voor kiezen om de waarborg gespreid te betalen. Hierbij betaal je uiteindelijk ook tweemaal de basishuurprijs. Het eerste deel van je afbetaling van de waarborg is minimum de helft van de reële huur. Het tweede deel kan je dan gespreid betalen over maximaal 18 maanden. Je betaalt voor deze gespreide betaling één keer een administratieve kost van €13. Deze administratieve kost betaal je ook in stukken, gespreid over het aantal maanden.

Wie niet in staat is om de waarborg zelf te betalen, kan via OCMW Gent een aanvraag tot zekerheidstelling indienen. Als je  akkoord gaat met de toegewezen woning, dan geven wij je hiervoor de nodige documenten mee. Het is belangrijk dat je met de documenten onmiddellijk naar het OCMW gaat. Het OCMW moet namelijk eerst jouw aanvraag onderzoeken en goedkeuren. De aanvraag, het onderzoek en de goedkeuring van het OCMW kunnen enkele weken duren. Zolang wij geen goedkeuring van het OCMW ontvangen hebben, kan je geen huurcontract ondertekenen.