Hoe worden de huurlasten verrekend?


Iedere maand betaal je een voorschot op de huurlasten, samen met je huur. Wij houden het hele jaar door alle werkingskosten en afrekeningen nauwkeurig bij. Daarna worden de huurlasten per wijk, per woning en per maand berekend. Wij houden dan rekening met de maandelijkse voorschotten die je al hebt betaald.

Dit is een behoorlijk omvangrijk werk. Daardoor krijg je pas rond de zomervakantie de afrekening van de huurlasten van het voorgaande jaar.

Als de totale afrekening van je huurlasten hoger ligt dan de maandelijks betaalde voorschotten, dan moet je ons nog een bijkomende som betalen. Ligt je eindafrekening lager, dan krijg je geld terug, tenzij je bij ons nog een schuld zou hebben. Dan wordt dit eerst vereffend.