Kandidaat-huurder

Wachttijden

De wachttijden voor een sociale woning kunnen oplopen tot jaren. Een gemiddelde wachttijd bepalen is niet eenvoudig. Dit hangt af van het aantal opzeggingen, het aantal beschikbare woningen en je woonst- en wijkkeuze die je als kandidaat-huurder opgeeft. Als je de keuze van je wijken of je woonst beperkt, dan neemt je wachttijd toe.

Actualiseren

De Gentse Haard is verplicht om de actieve dossiers van de wachtende kandidaten te updaten. Deze update heet actualiseren. Wij gaan dan na of de kandidaat-huurder nog aan de inkomensvoorwaarde voldoet.

Toewijzing

Iedere maand drukt De Gentse Haard toewijzingslijsten af. Dit zijn de lijsten waarop onze kandidaten in chronologische volgorde opgenomen zijn, mits toepassing van de wettelijke prioriteiten die voorrang geven op die gewone chronologie.