Voorwaarden om je in te schrijven

De voorwaarden hieronder gelden voor de persoon die zich opgeeft als referentiehuurder en de persoon die de sociale huurwoning mee gaat bewonen en met de toekomstige referentiehuurder getrouwd is of met hem wettelijk samenwoont of die zijn feitelijke partner is.

Leeftijdsvoorwaarde: je bent meerderjarig. Er zijn uitzonderingen, vraag ernaar bij onze dienst verhuur. I

Inkomensvoorwaarde: het inkomen waarmee wij rekening houden is jouw  volledig jaarinkomen en dat van jouw partner, dat je kreeg in het jaar waarop jouw laatste beschikbare aanslagbiljet en dat van jet partner betrekking heeft:

  • het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijk belastbare inkomsten
  • het leefloon
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
  • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Dit noemen wij het referentie-inkomen en dat mag deze grenzen niet overschrijden:

  • 25.850  € voor een alleenstaande zonder PTL
  • 28.015  € voor een alleenstaande persoon met een handicap 
  • 38.773 € voor alle anderen, vermeerderd met € 2.167 per PTL (kind of invaliditeit +66%). 

Is het referentie-inkomen hoger, dan schrijven we je toch in als het huidige inkomen onder die grens ligt.

Als je wil inschrijven  en geen referentie-inkomen hebt, nemen we je huidige inkomen in aanmerking.

Is er meer dan 1 soort inkomen ? Dan breng je de verschillende documenten mee.

Onroerende bezitsvoorwaarde: dit is een heel strenge voorwaarde, waar ook afwijkingen en uitzonderingen op bestaan.  Ook als je later een sociale huurwoning huurt, is deze voorwaarde nog altijd geldig. Deze regels hebben betrekking op onroerend bezit in binnen- of buitenland. Om de volledige regels hierover te kunnen nalezen, klik je , op de homepagina van onze site, op de tab links en downloads. Ons inschrijvingsformulier, de toelichtingsbrochure en ons Intern Huurreglement leggen haarfijn uit wat deze voorwaarde inhoudt.

Registratievoorwaarde: de personen die zich inschrijven moeten in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister geregistreerd staan. Wie in het wachtregister ingeschreven staat, kan zich niet inschrijven voor een sociale woning.