Wat breng je mee om je in te schrijven?

 

 • Het inschrijvingsformulier van 2022
  • Inschrijvingsformulier en toelichtingsbrochure kan je downloaden via de pagina Links en downloads
  • Je kan een uitgeprint exemplaar aan onze loketten verkrijgen of wij sturen het naar je op.
 • De identiteitskaart van de personen die zich willen inschrijven
 • Wij doen een beroep op informatie die de bevoegde overheden of instellingen of andere verhuurders ons kunnen bezorgen. Als op die manier geen of onvoldoende gegevens kunnen verkregen worden, vragen we Je die gegevens zelf te bezorgen.  Jouw inkomen waarmee wij rekening houden is de som van deze inkomsten, die je kreeg in het jaar waarop jouw laatste beschikbare aanslagbiljet betrekking heeft:
  • het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijk belastbare inkomsten
  • het leefloon
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
  • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Daarnaast moet je ook, afhankelijk van verschillende situaties waarin jij je kan bevinden, nog extra documenten bezorgen. Het inschrijvingsformulier geeft een overzicht van deze situaties en de documenten die je dan nodig hebt.