Toewijzing

 

De Gentse Haard  drukt toewijzingslijsten af.  Dit zijn de lijsten waarop onze kandidaten in chronologische volgorde opgenomen  zijn, mits toepassing van de wettelijke prioriteiten die voorrang geven op die gewone chronologie.  Het toewijscomité beslist op basis van die lijsten wie wel of niet in aanmerking komt voor een aanbod en duidt op de lijsten de reden aan die aan de basis ligt van de beslissing.  De wettelijke prioriteiten, chronologie en andere  toepasselijke regels worden daarbij gerespecteerd . 

De dossiers van de kandidaat-huurders  worden gecontroleerd op de toelatingsvoorwaarden. Deze zijn dezelfde als de inschrijvingsvoorwaarden en staan vermeld in de Vlaamse Codex Wonen en het Besluit Vlaamse Codex Wonen. De aanbodbrief vermeldt uitdrukkelijk dat pas na onderzoek en goedkeuring van het dossier een aangepaste woning zal worden toegewezen.  Niet ieder aanbod zal dus tot een toewijs leiden.

Wanneer je tijdig op de brief reageert, mag je naar een woning gaan kijken. Is die woning op dat moment nog bewoond, dan maakt onze medewerker een afspraak tussen jou en de bewoner om een tijdstip vast te leggen. Is die woning niet bewoond, dan krijgt je een sleutel mee of wordt er met de huisbewaarder een afspraak gemaakt.

Wanneer je als kandidaat-huurder niet (tijdig) reageert of het aanbod weigert, dan wordt dit als een eerste weigering genoteerd. Je krijgt dan ten vroegste drie maanden later een tweede toewijzingsbrief. Wil je dit vroeger, dan moet je dit na je eerste weigering uitdrukkelijk vragen. Reageer je niet (tijdig) op de tweede toewijzingsbrief of je weigert ook het tweede aanbod, dan wordt je dossier geschrapt.

Zijn er duidelijke, wettelijke schrappingsgronden in je dossier, dan moeten wij je dossier schrappen en dus van de lijst halen. We verwittigen je hiervan met een brief.

Als je het aanbod aanvaardt, dan bereiden wij je dossier voor op het contract. Je krijgt dan de nodige informatie over de prijs voor je waarborg, je maandelijkse huurprijs en de eventuele huurlasten.

Goed om weten

Een sociale woning krijg je steeds aangepast aan je gezinssituatie toegewezen. Dat wilt zeggen dat de woning groot genoeg moet zijn. Wij moeten rekening houden met de oppervlakte van de woning en het aantal slaapkamers dat je nodig hebt volgens de wet.

Wat de keuze van je wijk betreft, krijg je ook steeds een woning toegewezen volgens de laatste gegevens in je inschrijvings- of actualisatiedossier.