Lokaal toewijsreglement

 

Er gelden dus , aanvullend op de voorrangsregels uit het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, lokale toewijzingsreglementen voor de sociale huurwoningen respectievelijk op het grondgebied van de stad Gent en Destelbergen. Beide reglementen kunnen op de website van respectievelijk Gent en Destelbergen geraadpleegd worden

 

Er zijn in Gent ook een beperkt aantal samenwerkingsprojecten rond wonen-welzijn. Specifiek voor De Gentse Haard zijn dit de volgende projecten :

1/ vzw Ryhove voor werknemers rolstoelgebruikers van een beschutte werkplaats. Bij een gebrek aan kandidaten uit deze groep, komen kandidaat-huurders in aanmerking die een PEC-toelating voor begeleid of beschermd wonen van het VAPH hebben. Zij aanvaarden begeleiding van vzw Kompas (puntje 2)

2/ vzw Kompas begeleid of beschermd wonen voor meerderjarige personen met een handicap die zelfstandig wonen of willen wonen. Ze hebben hiervoor een PEC-toelating voor begeleid of beschermd wonen van het VAPH. Zij aanvaarden de begeleiding van vzw Kompas zelf

3/ vzw PCGS beschut wonen voor meerderjarige, psychisch kwetsbare personen die zelfstandig wonen of willen wonen en die op de wachtlijst staan voor een IBW of al begeleid worden door een IBW. Vzw PCGS  zelf staat in voor de begeleiding

Bij gebrek aan kandidaat-huurders uit de doelgroepen begeleid, beschermd of beschut wonen, wordt de reguliere kandidatenlijst gevolgd volgens de regels van het standaardluik.

Aan de inschrijvings- en toewijzingsvoorwaarden verandert er niets voor al deze opgesomde doelgroepen. Ook hier moet gezinssamenstelling steeds in elk geval overeenkomen met de rationele bezetting van de toe te wijzen woning. De inschrijvings- en toewijzingsvoorwaarden blijven voor iedere kandidaat-huurder dezelfde, net zoals de voorrangsregels van toewijzing. (intern huurreglement en lokaal toewijsreglement stad Gent)