Je hebt een melding of een vraag? 

Wil je een technisch probleem in je woning of in de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw melden? Dan kan je je richten naar de technische dienst op 09/216 75 75 -keuzetoets 2 of technisch@thuispuntgent.be

Je kan dit mailadres en telefoonnummer  ook gebruiken wanneer je meer informatie wilt over de factuur die je krijgt voor jouw herstelling. Ben je niet akkoord met de factuur, dan kan je dit enkel schriftelijk betwisten.

Om jouw huurachterstal te bespreken , een afbetalingsplan te vragen of  meer uitleg  te krijgen over jouw afrekening van de huurlasten of een afbetalingsplan hiervoor ,  kan je mailen naar verhuur.dgh@thuispuntgent.be of bellen naar 09/216 75 75 - keuzetoets 1. 

Voor vragen over inschrijvingen of  toewijzingen van woningen, mail je naar verhuur.dgh@thuispuntgent.be of bel je het nummer 09/216 75 75 - keuzetoets 1.  

Je kan bij onze sociale dienst terecht voor je persoonlijk huurdersdossier of  om een probleem dat je hebt met je buur te melden. Je kan er ook een leefbaarheidsprobleem of overlast in jouw gebouw of in jouw wijk melden. Wil je een bewonersinitiatief nemen , dan horen wij dat graag.  Je kan de sociale dienst bereiken via 09/216 75 75 - keuzetoets 3 of via socialedienst.dgh@thuispuntgent.be. Gebruik dit handige meldingsformulier.

Burenhinder

Iedereen heeft het recht om rustig te wonen, jij ook. Als je met veel mensen samenwoont in een gebouw of wijk, dan is het belangrijk dat buren rekening houden met hun buren.
Niemand mag overlast veroorzaken: sluikstorten, zwerfvuil achterlaten, vandalisme plegen , lawaaioverlast veroorzaken, overlast door huisdieren, agressie … Het mag niet !

Hoe ga je er mee om ?

Ik heb een conflict met een buur

Ga zelf hierover praten met je buur ! Probeer problemen met je medebewoners altijd eerst zelf op te lossen. Een babbel is de eerste stap! Want soms weet jouw buur niet dat zijn gedrag voor jou overlast veroorzaakt. 
Dan hulp vragen. Je hebt je medebewoner zelf aangesproken over zijn gedrag dat voor hinder zorgt. Maar het gedrag van deze medebewoner verandert niet. Dan kan je ons iets laten weten. Als dat haalbaar is, bemiddelen wij een eerste keer. Lukt dit niet, dan verwijzen we je door naar professionele organisaties die je kunnen helpen zoals je buurtinspecteur of de Dienst Burenbemiddeling van de Stad Gent

 

Meerdere bewoners hebben een conflict met een buur

Hebben jij en andere buren problemen met een zelfde medebewoner die voor iedereen overlast veroorzaakt? Dan kunnen wij een overlastprocedure opstarten.
Alle Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen volgen dezelfde overlastprocedure. We hebben die opgesteld in samenwerking met CAW Oost-Vlaanderen. 
Is de overlastprocedure volledig doorlopen en is er dan nog altijd overlast, dan kunnen wij een rechter vragen het huurcontract stop te zetten.

Alle andere zaken kan je melden via het algemene telefoonnummer 09/216 75 75 of via info.dgh@thuispuntgent.be

Je hebt een klacht?

Een klacht gaat over onze werking. Hiervoor kan je terecht bij onze klachtenbehandelaar, via het mailadres klachtenbehandelaar@thuispuntgent.be.

Je kan je klacht ook per brief indienen . 

Voor klachten, vragen, opmerkingen en meldingen kan je ook op kantoor langskomen, enkel op afspraak. Op weekdagen kan dat tussen 9u00 en 12u00 of bellen naar 09/216 75 75 keuzemenu 5. Op vrijdag werken we achter gesloten deuren.


Ben je na afloop niet tevreden over het besluit van de behandeling van je klacht? Dan kan je je klacht opnieuw indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst. Hoe je hen kan bereiken vind je op hun website https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ombudsdienst