Belangrijk: Vermijd domiciliefraude

als huurder van een sociale huurwoning moet je bij aanvang van je contract jouw domicilieadres op het adres van je sociale woning laten zetten. Dat kan je aanvragen bij de dienst bevolking. 

Wij checken dit.

Als huurder heb je ook de verplichting de sociale huurwoning zelf "daadwerkelijk te bewonen" (art.92 §3, 1° Vlaamse Wooncode).

Wanneer je dus niet in de huurwoning woont, dan pleeg je ook een contractuele wanprestatie.  

Deze wanprestaties zijn zo ernstig dat de huurovereenkomst op onze vraag kan gestopt worden in jouw nadeel.

Wanneer iemand anders ook zijn hoofdverblijfplaats heeft in jouw huurwoning, dwz dat die persoon er zijn domicilieadres heeft of er daadwerkelijk langer woont , de zgn.  duurzame bijwoners,  dan moeten wij dat ook weten (art. 92 §3. 2de , Vlaamse Wooncode). Wanneer wij dit zelf bij een controle vaststellen en je hebt het niet aangegeven, dat is dit ook een wanprestatie die kan leiden tot het stopzetten van je contract. Je mag ook niemand laten bijwonen als je daardoor teveel personen in je woning laat wonen.

Wanneer het niet bewonen van jouw sociale woning of het niet aangeven van duurzame bijwoners een vermoeden schept dat dit gebeurt om bewust onterechte voordelen te genieten, dan onderzoeken wij of laten we onderzoeken of er domiciliefraude is. Dan kan niet enkel jouw contract worden ontbonden, maar dan kunnen ook de onterecht genoten voordelen teruggevorderd worden en kan je een zware boete krijgen. Wij werken hiervoor samen met de toezichthouder, de politie, het arbeidsauditoraat , ...

Zorg er dus voor dat je in orde bent !