Goed om weten


Heb je geen volledig jaar bij De Gentse Haard gewoond?

Dan krijg je uiteraard een afrekening enkel voor het aantal maanden dat je nog bij ons gewoond hebt of vanaf het moment dat je in dat jaar bij ons kwam wonen.

Ben je in de loop van het jaar naar een andere woning van De Gentse Haard verhuisd?

Dan krijg je twee aparte afrekeningen. Eén voor de oude en één voor de nieuwe woning.

Is je gezinssamenstelling veranderd?

Dan wordt er pas vanaf 1 januari van het volgende jaar met die wijziging rekening gehouden voor dit verbruik.

De afrekening van waterverbruik met een collectieve watermeter wordt berekend volgens het aantal gezinsleden per woning.