Samenwerkingsprotocol met OCMW Gent


Wie dakloos is kan sneller een woning toegewezen worden. Hiervoor moet de dakloze persoon zich steeds aanmelden bij OCMW Gent. Het OCMW onderzoekt of deze persoon aan de strikte voorwaarden voldoet om als dakloze door het OCMW erkend te worden. Deze persoon gaat zich dan ten laatste binnen de twee maanden bij de huisvestingsmaatschappij inschrijven, als dit nog niet gebeurd was. De dakloze moet aanvaarden dat hij of zij de eerste maanden van bewoning door een daklozenbegeleider zal worden opgevolgd. Pas dan kan hij of zij een versnelde toewijzing voor een sociale woning krijgen. (intern huurreglement, art. 7.2 en samenwerkingsprotocol met OCMW Gent)