Voorrangsregels

 

 

De regel is dat wie eerst ingeschreven is, ook als eerste een aanbod van een woning krijgt wanneer de woning die vrijkomt aangepast is aan de grootte van je gezin. Maar er zijn heel wat uitzonderingen in de wetgeving. Dat wil zeggen dat er kandidaten zijn die toch eerst een aanbod van ons zullen krijgen, ook al zijn ze later dan jou ingeschreven. Deze kandidaten moeten dan wel aan strikte voorwaarden voldoen.

 

Voorrangsregels, met de belangrijkste regels van boven naar onder:

Je kan deze o.a. terugvinden in art. 6.19 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

=> wanneer wij je verplichten te verhuizen omdat wij jouw sociale huurwoning gaan renoveren of vervangen, dan heb je voorrang.

1/ ouderen (65 tot 75plussers) conform de voorwaarden van de lokale toewijsreglementen van Gent of Destelbergen. Die reglementen kan je terugvinden op de respectieve websites van Gent of Destelbergen. Let op: 75plussers die hun woning moeten verlaten komen eerst aan de beurt.

2/ voor specifiek aangepaste appartementen krijg je als kandidaat-huurder met een fysieke beperking of als één van jouw gezinsleden een fysieke beperking heeft voorrang , op voorwaarde dat de beschikbare woning en de daarop gerichte investeringen specifiek zijn aangepast aan de huisvesting van die personen.

3/ wie ingeschreven is voor een sociale assistentiewoning krijgt voor deze woningen voorrang. DGH heeft nog geen SA-woningen.

4/ wie ingeschreven is voor een ADL-woning krijgt voor deze woningen voorrang.   DGH heeft geen ADL-woningen.

5/ onze huurders, die met zoveel in een woning wonen dat de Vlaamse normen voor woningbezetting overschreden zijn (art. 3.1, §1, vierde lid van de Vlaamse Codex Wonen van 2021)

6/ onze huurders, die moeten verhuizen omdat ze geen specifiek aangepaste huurwoning  voor personen met een handicap of beperking of een sociale assistentiewoning meer nodig hebben (art. 6.20,  eerste lid, 9° c) en d) van de Vlaamse Codex Wonen).

7/ wanneer werd vastgesteld dat je benadeeld werd door een beslissing van ons , met toepassing van art. 6.30 , 5de lid van het Besluit Vlaamse Codex Wonen 

8/ wanneer je nog geen huurder bent , maar je moet herhuisvest worden door de uitvoering van een sociaal woonproject of van het sociaal beheersrecht 

9/ wanneer je bij ons huurt en moet verhuizen omdat je te klein woont door een geboorte , adoptie, pleegzorg of geplande en vooraf aangekondigde gezinshereniging

10/ je moet als kandidaat-huurder bij inschrijving gemeld hebben of er een gezinshereniging komt of niet. Als je dan aan de beurt bent en de gezinshereniging is nog niet gebeurd, krijg je een kleiner appartement. Wanneer de gezinshereniging, enkel wanneer je die bij inschrijving hebt gemeld,  dan plaatsvindt, heb je voorrang. 

11/ je woont in een woning die onbewoonbaar is verklaard volgens de Nieuwe Gemeentewet of een woning die ongeschikt  is verklaard volgens de VCW (art.3.12 of 3.16) en die minstens 3 gebreken van categorie II of  III vertoont onder de hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur". 
Je krijgt officieel bericht dat jouw woning onbewoond of ongeschikt is op datum dat je daar jouw hoofdverblijfplaats had. Je moet op dat moment al minstens 6 maanden in de woning wonen.  Je moet je binnen de 2 maanden inschrijven.  Deze voorrang voor hetzelfde adres geldt maar  1 keer. 

! Je hebt hier niet automatisch voorrang : de voorrang moet expliciet in het attest staan dat je meebrengt !

12/ De kandidaat-huurder die een ontvoogde minderjarige persoon is

De raad van bestuur heeft beslist om voorrang te verlenen aan kandidaat-huurders die zich inschrijven voor Destelbergen en die daar ook al gewoond hebben of nog wonen. Het Lokaal toewijsreglement van de gemeente bepaalt de voorwaarden. Dit lokaal toewijsreglement kan op de website van de gemeente Destelbergen worden geraadpleegd.